Поддръжки

Category image

Ние от Ай Софт ООД осъществяваме поддръжка на компютърна техника и периферия, като изпълняваме тези дейности както по договор за абонамента поддръжка, така и по индивидуална заявка.

Разрешаваме различни по вид и сложност софтуерни, хардуерни, мрежови и други проблеми. Извършваме месечен архив на иформацията, запазваме данните при инсталиране и преинсталиране на операционни системи и софтуерни продукти. Извършваме периодично софтуерна и хардуерна прифилактика, управляваме контрола на достъпа до данните в мрежата и др.

Спазваме изключително стриктна конфиденциалност по отношение на клиентската информация и бази данни.

Основен

Основен

Цена за 1 компютър
36 лв.

Брой включени посещения в обект
0

Включена отдалечена поддръжка
Да

Виж повече

Стандарт

Стандарт

Цена за 1 компютър
48 лв.

Брой включени посещения в обект
2

Включена отдалечена поддръжка
Да

Виж повече

Експерт

Експерт

Цена за 1 компютър
60 лв.

Брой включени посещения в обект
4

Включена отдалечена поддръжка
Да

Виж повече

• Неизразходвани посещения не се прехвърлят за следващите месеци!
• Цената на отдалечена поддръжка от наш специалист за клиенти, които нямат сключен договор за абонаментен план, е 48,00лв./започнат час.
• Таксата за посещение на адрес за гр. Перник за клиенти, които нямат сключен договор за абонаментен план, е 12,00лв. и всеки започнат час се заплаща по 48,00 лв.
• Абонаментната компютърна поддръжка се извършва в официалните работни дни за Република България от понеделник до петък от 9:30 – 18:30ч.
• Всички посочени цени са с включен ДДС.